Toppläget för företag som vill etablera sig

Västra Götaland är en av rikets främsta transport- och industriregioner. Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är tillväxtzonen där Position Väst verkar därför ett attraktivt område för företag som vill etablera sig i ett strategiskt läge.

Läs hela artikeln i SvD här