Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige

– planerad anläggning klarar återvinna hälften av alla Sveriges uttjänta däck

Scandinavian Enviro Systems kommer att lämna in ett förslag till samrådsunderlag till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan avseende en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Samrådet gäller etableringen av en ny anläggning med placering i Uddevalla kommun och med kapacitet att årligen återvinna hälften av samtliga uttjänta däck i Sverige.

Enviro har tidigare kommunicerat sin ambition att på sikt etablera cirka 4 nya återvinningsanläggningar per år under kommande tioårsperiod. Bolaget har angivit Västsverige och Centraleuropa som initialt prioriterade marknader och har nu identifierat en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun, som potentiellt lämplig för etableringen av en ny återvinningsanläggning i Västsverige. Sedan 2013 driver Enviro en helägd återvinningsanläggning i Åsensbruk, Melleruds kommun, med ett tillstånd för att återvinna maximalt 15 000 ton däck per år. Den planerade anläggningen i Uddevalla beräknas få en maximal kapacitet på 60 000 ton däck per år vilket skulle räcka till att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Den planerade nya anläggningen kommer inte att påverka verksamheten vid anläggningen i Åsensbruk.

Det nu framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en formell ansökan om tillstånd för etableringen av den aktuella anläggningen. Tillståndsansökan beräknas ske under början av hösten. Ett slutgiltigt beslut om etablering av en anläggning är också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

Enviro har utvecklat en patenterad metod för återvinning av uttjänta fordonsdäck som gör det möjligt att återvinna ingående komponenter såsom kimrök, olja och stål. Kimrök är en oljebaserad komponent som är central vid framställning av nya däck och däckframställning med hjälp av återvunnen kimrök har stora positiva miljökonsekvenser. En livscykelanalys gjord av Svenska Miljöinstitutet IVL visar att däckframställning med hjälp av kimrök som återvunnits med Enviros metod, kan leda till mellan 79 och 84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med vid användning av jungfrulig kimrök. Även återvinningen av stål och olja har positiv påverkan på miljön. Enviro har ingått ett strategiskt partnerskap med den franska däcktillverkaren Michelin som sedan i april i fjol är Enviros största ägare.

Nya industrijobb

En kommande återvinningsanläggning i Uddevalla skulle inte bara kunna bidra till minskad miljöpåverkan utan också leda till skapandet av nya industrijobb. Hur många beror förstås på hur stor anläggningen blir och vilka volymer som vi kommer att återvinna men att den här typen av anläggningar genererar nya jobb råder det inget tvivel om, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Ladda ner rapporten (PDF)