Norsk-svenskt bolag etablerar anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun

Sveriges första cirkulära återvinningsindustri där högkvalitativ olja ska utvinnas ur plastavfall, som idag bränns, planeras i Billingsfors i Bengtsfors kommun. Det är bolaget Green Ideas Group AB, med kontor i Oslo och Stockholm, som står bakom initiativet. De räknar med att först sätta upp en demoanläggning för 2-4 ton plast för att till år 2023/24 växla upp till en volym på 24 ton/dag. Det kommande driftsbolaget blir Billingsfors Plastic Recycling AB och verksamheten beräknas vid full drift ha ett 25-tal anställda.

 


Bildtext:
Det var glada miner när överenskommelsen om den nya industrietableringen i Billingsfors slutligt bekräftades vid ett digitalt möte. Från ett konferensrum i kommunhuset i Bengtsfors mötte kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och näringslivsutvecklaren Jeanette Lindh Svanqvist de norska intressenterna Geir Langeland, Green Ideas Group, och hans kollegor Lars Thoresen och Eirik Thyge Hansen. Med i diskussionen var också Ann Palmnäs, Position Väst och Anders Eliasson, Business Sweden.

Medverkande på bild: 
Från vänster Stig Bertilsson Bengtsfors kommun – Ann Palmnäs Position Väst – Lars Thoresen, Geir Langeland och Eirik Thyge Hansen från Green Ideas Group – Anders Eliasson Business Sweden – Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun.  Fotograf: Sofia Magnusson

Ladda ner rapporten (PDF)