Position Väst

Upptäck tillväxtzonen
mellan Göteborg och Oslo

Välkommen till ett attraktivt område för företag som söker rätt läge för sin expansion.

Kostnadsfri och smidig service för dig som vill investera i eller etablera en verksamhet här.

Vi är 14 västsvenska kommuner som samverkar för att underlätta företagsetableringar. Genom vårt gemensamma etableringskontor får du en kontakt som gör det enkelt att hitta fakta, kompetens, mark, lokaler, relevanta nätverk och andra viktiga kontakter – allt som krävs för en framgångsrik satsning i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

Hållbar industriell utveckling i attraktiva livsmiljöer

Vi är mycket stolta över våra vackra miljöer som varje år lockar hundratusentals besökare. Med mer än 175 år av industriell utveckling och produktion har vi därför ett fokus på hållbar utveckling, där både samhället och företagen byggt upp unika styrkor inom cirkulära affärsmodeller och flöden. Här ser du några av styrkeområdena.

Välkommen till vår norsk-svenska region som
utmärks av innovation och industriellt kunnande inom automation, drift och produktionsteknik. Här finns också gott om skogsråvara.

Vid kusten mellan Göteborg och Oslo väntar en värld av innovationskraft och upptäckarglädje där varje dag handlar om att hitta nya sätt att nyttja maritima resurser – sätt som gynnar haven, den cirkulära bioekonomin och allas vår framtid.

En av Sveriges främsta transport- och industriregioner hittar du mellan Göteborg och Oslo. Här finns mark och infrastruktur med många viktiga, logistiska knutpunkter, och i närheten finns även Nordens största hamn.

Inom områden som motor, flyg och rymd speglas arvet av 170 års erfarenhet inom industriell utveckling och produktion. Upptäck en region i rörelse med stark innovationsförmåga och god tillgång på välutbildad industriell arbetskraft.

Mixen av natur, landsbygd, städer och storstäder lockar besöksnäringsaktörer som vill arbeta med hållbar turism i alla led. Ett särskilt fokus ligger på evenemang och möten inom idrott, mat, kultur och friluftsaktiviteter.

6 framgångsfaktorer

Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är detta ett attraktivt område för företag som söker storstadens fördelar utan nackdelarna. Här är sex framgångsfaktorer som vi vill lyfta fram särskilt.